Telefoon-/internettap:

#10.000 /17.000

contact
contact

Matthijs van de burgwal

info@jovd.nl

Ieder jaar tapt onze overheid het telefoon- en internetverkeer van talloze onschuldige Nederlanders af. Iedere Nederlander lijkt in de ogen van de staat een potentieel risico te zijn geworden. Dit diepe wantrouwen van de Nederlandse overheid in haar eigen burgers leidt, stap voor stap, tot een controlestaat. De JOVD vindt dat onaanvaardbaar. Wat de JOVD betreft is het tijd om te kiezen voor vertrouwen in plaats van wantrouwen en het massaal tappen van telefoon- en internetverkeer een halt toe te roepen? Stop jij het tappen ook?

De meter werd al 12345 keer gestopt
#stophettappen